Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2013

kg177
2200 80bf 500
Reposted frompesy pesy
kg177
2226 9935 500
Reposted frompesy pesy

February 13 2013

kg177
Reposted fromryba ryba
kg177
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałabyś, by ta osoba była teraz przy tobie.
kg177
kg177
8323 17ab
Reposted frompesy pesy
kg177
7618 bb86 500
Reposted frompesy pesy

January 29 2013

kg177
2239 8a5a
Reposted frompesy pesy
kg177
4207 419e
Reposted frompesy pesy

January 19 2013

kg177
Reposted frompurpleswag purpleswag
kg177
7885 9a0c
kg177
7874 a232
kg177
7841 e9fe
kg177
7820 febe
Reposted bybrianstormDunkelkunstexistentialeglerion-justforfunknureknevermorefuckitninaisdeadrudawiedzmadamagecasemrautynanilalexieom1gu3llucasthelocustdumbscreamAdorableGirlsChocolateMousseambiguousEvilDeathjbeannicegirlsbrianstormHorizon-8
kg177
7807 a374

January 18 2013

kg177
6178 6295
Reposted fromwallofsalt wallofsalt viaovvlsome ovvlsome
kg177
Reposted frompanimruk panimruk viaovvlsome ovvlsome
kg177
5792 1367 500
Reposted fromaonorinjin aonorinjin viatoskalatte toskalatte

January 17 2013

kg177
kg177
8446 f6d5
Reposted frompesy pesy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl