Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2013

kg177
I powiedz mi proszę, że tak jak ja wieczorami leżysz i myślisz o mnie.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viauseyourillusion useyourillusion
kg177
9463 82f6
Reposted fromuseyourillusion useyourillusion
kg177
7566 10d4
Reposted frommessclew messclew viaFrauJule FrauJule
kg177
4836 5556 500
Reposted fromOoliv Ooliv viastockholmsyndrome stockholmsyndrome
kg177
kg177
6789 ac01
Reposted frompesy pesy

January 14 2013

kg177
Dobrze mi się z tobą rozmawia. Nawet gdy razem milczymy
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaskrzacik skrzacik
kg177
5894 bff3
Reposted fromhidelove hidelove
kg177
5872 e64f
Reposted fromretaliate retaliate viaKabrioletta Kabrioletta
kg177
– A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę. – Co wtedy?
– Nic wielkiego. – zapewnił go Puchatek. – Posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika.
kg177

January 12 2013

kg177
3875 523f 500
Reposted byjeannesYasLairfretka1deletemepleaseomginnanazwaaniironWredotkaImaaageslowianeczniksheilaahaszraaSzavislavkhabarakhscorpixHigh-Keywongabuhpowidlofremdejulliettkotficaasiekxpthe15thofmarchtomorrow07kooobi
kg177
3864 dfa2 500
Reposted byPanBaniironImaaageAmazoniasoupdoupemerald-magnoliabirkeblackandwhitebynlmmarimorena
kg177
3661 1b9f 500
Reposted byEviiilthereandbackagain456zavas
kg177
1203 6533 500
Reposted fromleksandra leksandra

January 11 2013

kg177
Reposted frombethgadar bethgadar viaZuzanka Zuzanka
kg177
czuję jak mnie zapominasz
Reposted fromepoque epoque viatytuteraz tytuteraz
kg177
8135 2cc5
Reposted fromlaj laj viaanuszka anuszka

January 10 2013

kg177
2524 9685
Reposted fromursa-major ursa-major viainstruMental instruMental
kg177
3129 cfeb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl